"Helder en transparant"

ASAB Advocaten streeft naar een kostenbewuste oplossing voor elk geschil, waarbij het kantoor erop toeziet een juridische procedure enkel op te starten wanneer u een reële kans op slagen heeft.
Duidelijke en voorafgaande afspraken over erelonen en kosten zijn essentieel voor een goede samenwerking. Klaarheid en transparantie in de geleverde diensten is dan ook een must.
Dit bereiken ze door te werken met provisiestaten en/of tussentijdse facturen. Op geregelde tijdstippen ontvangt u een overzicht van de reeds geleverde prestaties. 

EERSTE ADVIES

Het kantoor hanteert een tarief van € 75 + 21% BTW voor een eerste mondeling advies. Dit bedrag wordt uiteraard verrekend indien uw dossier nadien verdere behandeling behoeft.

ERELOON

Volgens uurloon

Het kantoor hanteert een basisuurtarief van € 120,00 tot  € 150,00 (+ 21% BTW) afhankelijk van de aard van de zaak.
Een aangepast tarief is mogelijk voor bijvoorbeeld bijstand in gespecialiseerde en complexe materies en voor spoedeisende dossiers. Dossiers met grote (financiële) belangen, en bijgevolg met een verhoogde beroepsaansprakelijkheid voor de advocaat, zullen een aangepast uurtarief vergen. Bij incassodossiers is, meer dan het uurtarief, het gerecupereerde bedrag van belang.
Een aangepast uurtarief wordt uiteraard telkenmale vooraf met u besproken.

Volgens percentage

Naargelang de waarde van de zaak, waarbij het ereloon wordt berekend op de hoofdsom en op de interesten van de vordering. In geval er meerdere vorderingen zijn, namelijk hoofdeis / tegeneis / tussenkomst, op het totaal bedrag ervan. Het ereloon wordt alsdan berekend per schijf, overeenkomstig volgende schaal:

  • van € 0 tot € 6.200: 15 %
  • van  € 6.200,01 tot € 50.000: 10 %
  • van  € 50.000,01 tot € 125.000: 8 %
  • van  € 125.000,01 tot € 250.000: 6 %
  • meer dan € 250.000: 4 %

KANTOORKOSTEN

Het kantoor hanteert een eenmalige dossierkost van € 60, waarna het volgende tarieven per eenheid toepast:

  • briefwisseling: € 12
  • kopies: € 0,50
  • verplaatsing per km: € 0,75

GERECHTSKOSTEN

De gerechtskosten, zoals kosten van gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeskundigen en griffierechten worden aan u doorgerekend, zoals aan ons gefactureerd.
Indien u BTW-plichtig bent, zal u deze factuur rechtstreeks van de gerechtsdeurwaarder ontvangen.
Het is uiteindelijk de rechter die bepaalt welke partij de gerechtskosten moet dragen. Meestal is dit de zogenaamde "in het ongelijk gestelde partij". Het kantoor recupereert dan deze kosten van de "in het ongelijk gestelde partij". 

ALGEMENE VOORWAARDEN (WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT)

Voor de verplichte mededelingen ingevolge het Wetboek van Economisch Recht oftewel onze algemene voorwaarden, kan u terecht op de individuele pagina's van onze advocaten.

Hebt u interesse in de juridische dienstverlening van ASAB Advocaten uit Geel? Contacteer ons dan voor een eerste afspraak.